ZAPOSLENI – OPATJE SELO

ODDELEK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE ŠTEVILO OTROK
MEDVEDI Almira Batistič  Jožica Trampuž,  16

Dodatno pomoč  v kombiniranem oddelku opravlja Špela Kržič  13.15 do 15.30.