ZANIMIVE POVEZAVE

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport opravlja naloge na področjih vzgoje, osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega in višjega šolstva, izobraževanja odraslih ter športa.

http://www.mss.gov.si/

Občina Miren-Kostanjevica

http://www.miren-kostanjevica.si/

Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom deluje v okviru Pedagoškega inštituta v Ljubljani. S svojim delovanjem v Sloveniji smo pričeli leta 1995

http://www.korakzakorakom.si/content/view/16/30/

Kurikulum za vrtce (pdf) je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih.

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/predsolska_vzgoja/vrste_programov/

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in predstavlja osnovo za etično presojo ravnanja.

http://www2.arnes.si/~vvzmbjg/kodeks.html

Ekošola je program mednarodnega združenja za okoljsko izobraževanje (Foundation for Environmental Education FEE), ki teče v šolah in vrtcih v 47 državah.

http://www.ekosola.si/

Portal za bodoče starše, nosečnice in starše predšolskih otrok.

http://www.ringaraja.net/

Mesečnik za otroke od 2. leta naprej. Prinaša pravljice in druge zgodbe, tudi take v slikah, pesmi, uganke, stripe, igrarije…

http://www.mladinska.com/emagcover.asp?emag=134478

O vzgoji otrok, starševstvu, otroškim boleznim in drugim vsebinam, ki zanimajo starše.

http://med.over.net/forum/

Razvojno-ustvarjalne aktivnosti in delavnice so namenjene spodbujanju različnih vidikov razvoja otrok.

http://www.ipsos.si/web-content/VIZ-portal/ogled/menu-levo-vrtec.html

Projekt, ki pomaga otrokom v starosti od 4. do 6. leta premagati strah pred zdravniki in bolnišničnim okoljem.

http://www.slomsic.org/medimedo/

Delavnice za otroke stare od 3 do 13 let.

http://www.lamami.com/

Priljubljena otroška revija.

http://www.trobentica.com/

Stran za otroke, igre, sestavljanke, pobarvanke ….

http://www.otroci.org/