VARNO S SONCEM

 

PREVENTIVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN STARŠE

 

Namen programa:

Otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. S tem želimo dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.

V vrtcu se bomo  seznanjali s škodljivimi učinki sončnih žarkov in z načini samozaščitnega ukrepanja v vrtcih. V tem času se bodo otroci skozi usmerjene dejavnosti in med igro v igralnici, na igrišču in na izletih naučili varovati pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov. Z omenjeno vsebino bodo vzgojiteljice seznanile tudi njihove starše. Dnevni plan dejavnosti se bo odvijal tako, da otroci ne bodo izpostavljeni škodljivemu delovanju sončnih žarkov.

Udejstvovali se bomo izobraževanja za vzgojiteljice vrtcev na temo problematike prekomernega izpostavljanja UV sevanju in kako preprečimo posledice, hkrati pa bodo vključene tudi druge okoljske teme, aktualne v poletnem času.