VARNO ROLANJE

 

Eno tedenski tečaj Varnega rolanja izvajamo v popoldanskem času na šolskih dvoriščih, namenjen je otrokom drugega starostnega obdobja. Izvaja ga zunanji izvajalec v spomladanskem času. Stroške tečaja krijejo starši.