TELEFONSKE ŠTEVILKE

 

RAVNATELJICA

mag. Nikolaja Munih, prof. def.

05 330 24 70

POMOČNICA RAVNATELJA ZA VRTCE

Ksenija Korče

05 330 24 72

Poslovna sekretarka

Tatjana Bavdaž

05 330 24 70

Svetovalna služba

Ksenija Korče

05 330 24 72

Računovodkinja

Majda Obreza

05 330 24 82

Vodja kuhinje

Herta Brisko

05 330 24 79

VRTEC Miren

Ksenija Korče

05 330 24 72

VRTEC Bilje

 Vesna Klančič

05 301 10 38

VRTEC Kostanjevica na Krasu

05 393 39 58

VRTEC Opatje selo

05 308 07 20