SVETOVALNA SLUŽBA

SVETOVALNI DELAVEC v vrtcu pomaga otrokom, staršem in strokovnim delavkam z namenom, da bi bili vsem otrokom v vrtcu zagotovljeni pogoji za optimalni razvoj.

Svetovalni delavec nudi pomoč pri:

  • stiskah otrok in staršev ob uvajanju v vrtec, zamenjavi skupine, rojstvu sorojenca, ločitvah…;
  • razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja;
  • opravljanju starševske vloge (vzgojne težave …);
  • informiranju staršev (novosti s strani CSD, ministrstva za šolstvo ….);
  • komuniciranju z ustreznimi ustanovami.

Najpomembnejše kar pa svetovalni delavec počne je delo z otroki. Z otroki izvaja individualno pomoč. Individualna pomoč obsega tako individualne, kot skupinske oblike dela in prav tako se ta pomoč nudi v oddelku in izven oddelka.

Svetovalni delavec se na podlagi opazovanj otrok, pogovorov s strokovnimi delavkami ter starši, odloči za najustreznejšo obliko pomoči otroku za njegov optimalni razvoj.

Pri tej pomoči pa je bistvena vloga staršev, saj ste ravno vi tisti, ki morate svetovalni delavec obvestiti o vseh morebitnih težavah in spremembah, ki se pri otroku pojavijo.

Zato se ob vseh morebitnih stiskah in težava v zvezi z otrokom obrnite na svetovalnega delavca v vrtcu.

Svetovalni delavec vrtcev pri OŠ Miren je Ksenija Korče. Zakonskih in družinskih študij. Njegov delavnik je v dopoldanskem času.

Priporočljivo je, da se za razgovor dogovorite po telefonu (05 330 24 72).