SKRB ZA ZDRAVE ZOBE

  •  Vsakodnevno umivanje.

  • Starši otrokom priskrbijo zobno ščetko, ki jo bo otrok uporabljal v vrtcu pri vsakodnevnem umivanju zob po malici (zob si ne umivajo v oddelkih od 1 do 3 let). Starši v dogovoru z vzgojiteljico v oddelku kupijo zobno pasto.

  • ZD Nova Gorica izvaja predavanje z diapozitivi o pravilnem umivanju, nadzoruje umivanje s testnimi tabletami za zobe 1x mesečno in otrokom podeli pohval (samo za petletne otroke).