PROGRAMI

Programi so namenjeni vsem predšolskim otrokom v starosti od 1 do 6 let in zajemajo vzgojo, varstvo in nekateri tudi prehrano (samo malico ali malico, kosilo in popoldansko malico).

Programi vrtcev so usklajeni z Zakonom o vrtcih, vzgojno delo pa s Kurikulom za vrtce. Otroci v vrtcu pridobivajo mnoge izkušnje in potrebno znanje za vključevanje v okolje.

Otrokom dajemo možnost, da skozi igro pridobivajo najrazličnejša znanja, izkušnje in spretnosti.

Vzgojno delo temelji na poznavanju in upoštevanju otrokovega razvoja, pri dejavnostih izhajamo iz otroka kar dosežemo le, če otroka poznamo in vemo kaj se z njim dogaja. Otrokom dajemo možnosti zadovoljevanja  osnovnih razvojnih potreb, trenutnih želja, interesov, idej.

V predšolskem obdobju je igra zelo intenzivna. Otrok potrebuje družbo svojih sovrstnikov, s katerimi navezuje prijateljstva, raziskuje svet okrog sebe in spoznava raznolikost medsebojnih odnosov. Namen vzgoje v vrtcu je spodbujanje različnih področij otrokovega razvoja.

Starši lahko izbirajo med naslednjimi:

  • DNEVNI PROGRAM ( od šest do devet ur)

  • POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM– zaključi se ob 13.00 (od štiri do šest ur)

  • POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA – zaključi se ob 11.30 (od štiri do šest ur)

Cene programov sprejema občina Miren – Kostanjevica na predlog Osnovne šole Miren. Občina določi prispevek staršev na podlagi Pravilnika o plačilih staršev. Ceno programov krijejo starši (oziroma zakoniti zastopniki otroka) in občina.

Cene programov so v prilogi!