ODDELEK – OPATJE SELO

Poslovni čas: 7.00 – 16.00

MEDVEDI

  • Vzgojiteljica: Almira Batistič

  • Pomočnici vzgojiteljice: Jožica Trampuž, Špela Kržič

  • Kombiniran oddelek 2 – 6 let

  • Število otrok: 16