OBVEZNOSTI STARŠEV

 • Pri sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 • Občina Miren – Kostanjevica določa ceno vrtca (31. člen Zakona o vrtcih). Z rednim plačevanjem se boste izognili neprijetnostim.

 • Do delavcev vrtca imajo starši spoštljiv in zaupljiv odnos.

 • O življenju in delu v vrtcu so starši dolžni razpravljati samo s strokovnimi delavci vrtca.

 • Starši krijejo stroške obogatitvenih in dodatnih dejavnosti, ki jih organizira vrtec, s katerimi starši predhodno soglašajo.

 • Starši so odgovorni, da svojega otroka prevzamejo najkasneje ob koncu izbranega programa, sicer lahko vrtec obračuna staršem dodatno uro. Otrok je v vrtcu lahko največ 9 ur.

 • V vrtec prihajajo otroci le v spremstvu staršev ali od staršev pooblaščene odrasle osebe. Otroka morajo obvezno izročiti vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.

 • Otroci morajo imeti na poti v vrtec spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi sorojenci, ki morajo biti starejši od 10 let, če se s tem strinjajo starši in to potrdijo s podpisom pooblastila, ki ga dobijo v vrtcu ali na spletni strani vrtca.

 • Ko starši (skrbniki, stari starši…) pripeljejo zdravega otroka v vrtec, ga oddajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice in dnevno seznanijo osebje s počutjem njihovega otroka.

 • Če otrok zboli za nalezljivo boleznijo, so starši, dolžni na to opozorijo vzgojiteljico.

 • Otroka, ki ima že ob prihodu v vrtec bolezenske znake (vročina, driska, bruhanje …), mora vzgojiteljica odkloniti, prav tako mora odkloniti dajanje zdravil.

 • Starši za otroka kupijo copate, papirnate robčke, zobno ščetko in zobno kremo (v dogovoru z vzgojiteljico).