OBOGATITVENI PROGRAM

To so občasne aktivnosti, ki jih v vrtcu izvajamo v okviru izvedbenega kurikula vrtca. Izvajajo jih strokovne delavke vrtcev v času predpisane obveznosti dela z otroki. Po potrebi vključimo v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo teh aktivnosti tudi zunanje strokovnjake, vendar je nosilec dejavnosti vzgojiteljica in ne zunanji strokovnjak.

  • SKRB ZA ZDRAVE ZOBE

  • IGRE, OBISKI, NASTOPI, OGLEDI, ŠPORTNI DNEVI, KONCERTI

  • MALI SONČEK

  • BRALNA ZNAČKA