OB VSTOPU V VRTEC

  • Starši imate pomembno vlogo pri uvajanju otroka v vrtec. Strahovi staršev pred otrokovim vstopom v vrtec so lahko tako močni, da jih starši nezavedno prenašajo na svoje otroke. Zato je pomembno, da imajo starši pozitiven odnos do ustanove, vzgojiteljic …, saj to olajša otroku prehod v novo okolje. Nekaj tednov pred otrokovim vstopom v vrtec se v družini o tem pogovarjate. Otroku pripovedujte o življenju v vrtcu, kaj bo otrok tam počel in zakaj bo tam. Pri tem ne pripovedujte o nerealnih, vedno prijaznih in udobnih okoliščin. S to lažno informacijo tolažite zgolj sebe.

  • S postopnim uvajanjem se zmanjša otrokov stres ob vstopu v neznano okolje. Za uvajanje si vzemite vsaj nekaj dni dopusta. Tako boste mirnejši in se boste otroku lahko lažje posvetili. Na začetku uvajanja naj bo otrok v vrtcu le nekaj ur. Čas otrokove prisotnosti v vrtcu potem počasi podaljšujete in krajšate svojo prisotnost.

  • V vrtec naj otrok prinaša priljubljeno igračo s katero se bo lahko tolažil. Pomembno je, da imate stalen ritem prihodov in odhodov, saj le-ta daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Od otroka se v garderobi poslovite, lahko si celo izmislite vaš obred. Od vstopu v igralnico otroka sami odločno in mirno predajte vzgojiteljici. Otroku vsakič povejte, da boste zagotovo prišli ponj. Otroku ne dajajte praznih obljub. Če mu obljubite, da ga pridete iskat po kosilu, obljubo tudi držite. Otroku dajte možnost, da pripoveduje o svojem dnevu v vrtcu.