METODOLOGIJA KORAK ZA KORAKOM

Delo po tej metodologiji izvajamo v vseh naših vrtcih. Metodologija je izvedbena varianta Kurikula za vrtce. V vrtcih poteka od leta 1997.  Permanentno izobraževanje delavcev, spremljavo in evalvacijo programa izvaja Pedagoški inštitut Ljubljana – Razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ.

Značilnosti metodologije:

 • Individualizacija za vsakega otroka, ki mu omogoča, da raste in se razvija na sebi lasten način.

 • Pomoč otroku, da izbira dejavnosti in igro v kotičkih, na prostem in v bližnji in širši okolici, hkrati pa omogoča, da se otrok uči odločanja, samostojnosti in odgovornosti.

 • Učenje otrok na integriran način, kar je omogočeno z raznovrstnostjo opreme, razporejene v igralne kotičke, raznovrstnostjo sredstev in aktivnosti ter še posebej z usposobljenim osebjem.

 • V vsakem oddelku so na voljo različni kotički za:

  • igro družine in dramatizacijo,

  • gradnjo s kockami,

  • literarno – jezikovne igre,

  • namizne igre in

  • igre z vodo in peskom.

 • Ob igri v teh kotičkih prihaja do spontane interakcije z vrstniki in odraslimi. Otroci si razvijejo določena znanja, ki so potrebna za življenje z drugimi.

 • Različne oblike sodelovanja s starši.

 • Maskota oddelka, potuje na dom otroka.

 • Starši pomagajo v oddelku in bogatijo naše delo.