MALI SONČEK

Namen gibalnega/športnega programa mali sonček:

  • Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne športne pripomočke.

  • Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.

  • Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa.

  • Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.

Gibalni/športni program Mali sonček bomo izvajali po vseh vrtcih in je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Vsebuje 4 stopnje.  Za vsako opravljeno nalogo znotraj stopnje, prejme otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico. V kolikor otrok izpolne zahtevano število nalog, prejmejo športni pripomoček in priznanje.

  • Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta); vsebuje 8 nalog.  Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog.

  • Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta); vsebuje 8 nalog.  Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog.

  • Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta); vsebuje 8 nalog. Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog.

  • Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta); vsebuje 11 nalog. Otroci morajo opraviti vsaj 7 nalog.