IGRE, KONCERTI, POSKUSI….

 

Dejavnosti, s katerimi obogatimo svoje delo. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti, plačajo starši, saj niso všteti v ceno programa vrtca.

 

KONCERTI

Glasbena mladina – trije predvideni Koncerti po vrtcih (za otroke 2. starostnega obdobja):

  • Rdeča kapica

  • Zgodbe na gumbe

  • Radovedni oblaček

POSKUSI

E-hiša – dve predvideni delavnici  – Biba leze v znanost.

 

IGRE

  • Nastop dijakov iz srednje šole Vena Pilon

  • Nastopi staršev

  • Nastopi strokovnih delavk