KAKO POMAGATE OTROKU

Vsak otrok doživlja prehod iz družine v vrtec na svoj način. Kako se bo otrok odzval na to, je odvisno od več dejavnikov: od stopnje čustvene razvitosti, značaja, starosti, izkušenj, ustrezne priprave na spremembo…

  • Starši morate biti pripravljeni na to, da bo otrok imel določene prilagoditvene težave, ki so pri uvajanju v vrtec normalen pojav in odraz otrokove stiske. Vsi se moramo naučiti prepoznati te otrokove stiske, jih sprejeti in nanje tudi ustrezno odzvati se.

  • Starši in strokovne delavke vrtca lahko pri tem pomembnem koraku otroku pomagamo premagati začetne težave tako, da se pred otrokovim vstopom v vrtec družina in vrtec na to ustrezno pripravi.

  • Pri vstopu otroka v vrtec je zelo pomembno dobro sodelovanje vrtca z domom. Zato je nujno, da se starši odzovete na individualni razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice pred otrokovim vstopom v vrtec. Srečanje je namenjeno spoznavanju otroka. Spoznali boste vzgojiteljico in njeno pomočnico in jima lažje zaupali o otroku. Strokovni delavki pa bosta lažje zadovoljili potrebe vašega otroka. V vrtcu vprašajte vse, kar vas zanima, kajti vaše zaupanje v vrtec se prenaša tudi na otroka. Zavedamo se, da je vstop v vrtec pomemben in čustveno zahteven dogodek tudi za vas, starše.

  • Na individualnem razgovoru se boste dogovorili tudi o načinu uvajanja otroka v vrtec.