DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatne dejavnosti bodo potekale, ko se konča program vrtca, če bo zanje interes. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti v celoti krijejo starši. Nosilec dejavnosti je zunanji izvajalec.