BRALNA ZNAČKA…

 

BRALNI ŠKRATEK, KNJIGA PRAVLJIC IN PRAVLJIČNI NAHRBTNIK

Petletniki enkrat tedensko obiščejo šolsko knjižnico in si izposodijo knjige. Izposojo vodi šolska knjižničarka, v oddelku v vrtcu Opatje selo in za oddelek Ježi iz Kostanjevice pa vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice. Za Bralno značko starši pravljico otrokom preberejo doma, otroci pa vsebino s svojimi besedami pripovedujejo v vrtcu. Za pripoved vsebine štirih pravljic in deklamiranje ene pesmice dobi predšolski otrok bralno značko. Tako se otroci navajajo na primerno ravnanje s knjigo in vsakodnevno poslušanje različnih vsebin. Starši poskrbijo, da doma pravilno ravnajo s knjigo in jo vrnejo v vrtec. Bralno značko izvajamo z otroki letnik 2013, ki se bodo naslednje šolsko leto odšli v prvi razred.

Za vez med domom in vrtcem oddelki poskrbijo tudi preko knjige z Zeliščnimi nahrbtniki ali Pravljičnimi knjigami ali Bralnim nahrbtnikom ali z izposojo slikanic