BIVANJE V NARAVI

Bivanje v CŠOD od 27.1. 2021 do 29. 1. 2021. Za bivanje v naravi se odločimo po predhodni prijavi otrok.

Stroške šole v naravi krijejo starši sami.