Arhivi avtorja: Mojca

IZDELAVA VOŠČILNIC ZA STAROSTNIKE OBČINE MIREN KOSTANJEVICA

IZDELAVA VOŠČILNIC ZA STAROSTNIKE OBČINE MIREN KOSTANJEVICA

Mesec oktober smo obarvali s številnimi dogodki, med drugim tudi z medgeneracijskim povezovanjem. Na pobudo predsednice KO Rdečega križa Bilje Bože Marega,  smo v sklopu projekta SIMBIOZA starejšim krajanom  izdelali  voščilnice ob dnevu starostnikov.  Otroci so jim s to gesto prenesli toplino in jim zaželeli veliko zdravja.

Tudi v nadaljevanju šolskega leta se bomo posluževali takega sodelovanja s starostniki v naši občini Miren- Kostanjevica.

 V projektu sodelujejo otroci vrtca Bilje in učenci podružnične šole Bilje.

                                                                                                        Bilje, 15. 10. 2020

                                                                                    Koordinatorki projekta Simbioza:

                                                                                    Lilijana Kavčič in Vesna Klančič

MIRKA IN BELUŠKO PRI NAJMLAJŠIH V VRTCU BILJE

»En velik ptič in ena palčka«, tako je videl dobri dve leti star otrok.

V sklopu dejavnosti Tedna otroka sta v vrtec Bilje prišla tudi MIRKA IN BELUŠKO, prepoznavni maskoti občine Miren-Kostanjevica.

Počasi in previdno smo se približevali Mirki in Belušku, ki sta bila v očeh naših malčkov prava velikana. S postopnostjo in njuno prijaznostjo in nežnostjo so otroci premagali strah in ju kmalu sprejeli medse. Skupaj smo tudi zarajali, zapeli in se, seveda, lepo imeli.

V maskoti sta se oblekli dve naši sodelavki, ki sta odlično izpeljali postopno približevanje in spoznavanje s tako majhnimi otroki.

Za skupino MUCKE – BILJE

Zapisala Mojca Ivanc

PROJEKT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V VRTCU

TM bomo izvajali tudi v najmlajši skupini, z vsakodnevnim gibanjem, z vadbenimi uricami,  hojo na sprehodih, bivanjem na prostem ter varnim vključevanjem v promet. Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok obvlada svoje noge, roke in trup, začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in samozavest.

Vrtec Bilje, skupina Mucke 1 – 3 leta.

Zapisala Mojca Ivanc

OBVESTILA – MOTENA DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 28. 9. 2020, od 8.00 do 12.00, motena dobava električne energije, internetne povezave in telefonije zaradi zaključnih gradbenih del novega dela šole.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

mag. Nikolaja Munih prof. def.

ravnateljica

Vpis v vrtce OŠ Miren za šolsko leto 2020/2021

Od 4.5. 2020 do 11.5 2020,  bo potekal vpis novincev v vrtce OŠ Miren (vrtci: Miren, Bilje, Kostanjevica na Krasu in Opatje selo).

Prijavnice za vpis v vrtec najdete na spletni strani vrtca. Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti s pripisom vpis v vrtec: Osnovna šola Miren, Miren 140, 5291 Miren. Prijavnico lahko tudi skenirate in jo posredujete na mail: ksenija.korce @guest.arnes.si                                                                            

Kontakt: 051 210 476-  Ksenija Korče, pomočnica ravnateljice

Varstvo otrok v času razglasa epidemije koronovirusa

Skladno z okrožnicami in MIZŠ  in Sklepom CZ Občine Miren-Kostanjevica starše obveščamo, da bomo od ponedeljka 16. 3. 2020 na OŠ Miren izvajali varstvo predšolskih in šolskih otrok do 5. raz OŠ.

V varstvo sprejemamo otroke – NUJNE IZJEME, katerih starši opravljajo delo na delovnih mestih, ki so povezana z  varnostjo in oskrbo prebivalstva in jih je določila vlada. Ti poklici so:

  • zaposleni v zdravstvu,
  • policiji,
  • vojski,
  • komunalnih službah,
  • živilskih trgovinah,
  • lekarnah,
  • domovih za ostarele,
  • redarstvih in
  • službah civilne zaščite.

Sprejemamo le zdrave otroke staršev katerih zaposlitve spadajo na seznam nujnih primerov poklicev in to izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca – brez tega otrok v varstvo ne bomo sprejemali.

Potrdila morate starši dostaviti najkasneje do četrtka, 19. 3. 2020. To velja zgolj v primeru, da sta zaposlena oba starša. V primeru, da je eden doma, bodisi zavoljo porodniške, bolniške, dopusta, je brezposeln in podobno, drugi pa je zaposlen v sektorju, opredeljen na seznamu nujnih poklicev, mora ostati otrok doma.

Varstvo bomo izvajali v prostorih vrtca.  Uvedena bo poostrena higiena ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah. Pred vstopom otrok v zgradbo bomo skladno z navodili, preverjali telesno temperaturo otroka; starši v zgradbo NE VSTOPATE!

Otroka predate v varstvo dežurni vzgojiteljici/učiteljici na pragu vrtca. Za ponedeljek tudi prosimo, da s seboj prinesete pisno izjavo o tem, da je otrok zdrav in to izročite dežurnim delavkam. Prav tako jih obvestite, koliko časa predvidoma boste potrebovali varstvo.

Za prehrano otrok bo poskrbljeno v šolski kuhinji.

Starše naprošamo, da skladno z osebnimi obvestili, ki ste jih prejeli individualno po e-Asistentu, otroka prijavite v varstvo na e-naslov do nedelje, 15. 3. 2020 najkasneje do 17.00.

Prav tako vodstvo OŠ Miren starše poziva, da z vso skrbnostjo presodite ali varstvo zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu obdržite v domačem okolju.

Širjenje koronovirusa bomo uspešno omejili le z zelo DOSLEDNIM spoštovanjem navodil.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj bo šolsko vodstvo dosegljivo v ponedeljek, 16. 3. 2020, od 7.30 na kontaktnih številkah šole.

Ostanite in ostanimo zdravi!

Vodstvo OŠ Miren