POSLOVNI ČAS

Programi in dejavnosti so jedro dogajanja v vseh naših vrtcih. Vrtci poslujejo celo leto vsak dan od 6.30 do  16.30, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dnevni in poldnevni programi se pričnejo vsako leto 1. septembra in se zaključijo 31. avgusta. V te programe so zajeti vsi otroci, ki jih starši vpišejo v vrtec, ki ga obiskujejo do izpisa oziroma do vstopa v šolo.
Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev. Orientacija pri oblikovanju poslovanja vrtcev je šolski koledar. V času šolskih počitnic, ko je v vrtcu manj otrok, zaposleni v vrtcu koristijo redni letni dopust in vrtec, na podlagi prijavljenih otrok (najmanj 10 otrok, vrtec Opatje selo najmanj 7 otrok), določi dežurne enote z različnim, lahko tudi krajšim delovnim časom. Če je število otrok še manjše, je vrtec zaprt.

VRTEC MIREN

6.30 – 16.30

VRTEC BILJE

6.30 – 16.30

VRTEC OPATJE SELO

7.00 – 16.00

VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU

7.00 – 16.00