SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in3 predstavniki ustanovitelja.

PREDSTAVNIKI ZAVODA:
 • Marta Petrović
 • Irena Faganeli
 • Mateja Pirc – namestnica predsednika sveta zavoda
 • Lavro Gimpelj
 • Almira Batistič
PREDSTAVNIKI STARŠEV:
 • Helena Pikula
 • Šalini Mozetič Goljevšček
 • Danijela Prostran
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:
 • Mariza Škvarč
 •  Vojko Urdih
 •  Sebastjan Mozetič – predsednik sveta zavoda

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miren ter Pravili zavoda.

ZAPISNIKI: