PROJEKT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V VRTCU

TM bomo izvajali tudi v najmlajši skupini, z vsakodnevnim gibanjem, z vadbenimi uricami,  hojo na sprehodih, bivanjem na prostem ter varnim vključevanjem v promet. Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok obvlada svoje noge, roke in trup, začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in samozavest.

Vrtec Bilje, skupina Mucke 1 – 3 leta.

Zapisala Mojca Ivanc