Dragi starši!

 

Sporočamo vam, da so vaši otroci srečno prispeli na Medvedje Brdo.

Naj se pustolovščina začne!

Lep pozdrav!

Jerica Medvešček Vukoje

pomočnica ravnatelja za vrtce

PRIREDITEV ZA STARŠE

 

 

V četrtek, 23. 3. 2017 so v sklopu materinskega dne izvedli nastop otrok vrtca Miren.

Otroci so se predstavili z deklamacijami ter s plesnimi in pevskimi  točkami. Ob tej priložnosti so strokovne delavke vrtca Miren zaigrale igrico »Veveričina slaščičarna«. Vsi gledalci so nasmejani spremljali dogajanje na odru. Starši so se odzvali zelo pozitivno, ter v ta namen darovali  282,00 evrov v vrtčevski sklad.

Nastop in dramatizacija je v celoti  uspela. Strokovne delavke so bile pohvaljene tako iz strani staršev kot tudi vodstva OŠ Miren, saj so s svojim trudom pokazale, da pregovor  »V slogi je moč« velja.

Vesna Klančič

Zeleni nahrbtnik in Zeleni škrat na obisku po vrtcih OŠ Miren

 

Letošnja pot Zelenega škratka se je pričela v vrtcu Opatje selo. Iz Zveze prijateljev mladine Nova Gorice so nam Škratka pripeljali v torek, 7. 2. 2017. V vrtcu Opatje selo je Škratek skupaj z otroki preživel en prečudoviti teden in v torek 14. 2. 2017 odšel naprej v vrtec Kostanjevica na Krasu. V prihajajočem tednu bo Škratek skupaj z otroki iz Mirna obiskoval plavalni tečaj. Iz vrtca Miren se bo Škratek, v ponedeljek 13. 3. 2017, preselil v vrtec Bilje. Zeleni nahrbtnik z Zelenim Škratkom je okoljevarstveni projekt, ki ga v našem vrtcu izvajamo že vrsto let. Namen projekta je motivirati predšolske otroke, da sami razmišljajo o naravi in okolju v katerem živijo. Tema letošnjega Zelenega nahrbtnika je Voda. Skozi igro otroci spoznavajo naravo in okoljevarstvene probleme. Iz našega vrtca bo Zeleni nahrbtnik s Škratom odšel v Novo Gorico  v vrtec Kurirček.

Jerica Medvešček Vukoje,

pomočnica ravnatelja za vrtce

 

Plavalni tečaj v vrtcih OŠ Miren

V ponedeljek, 20.2.2017 bodo predšolski otroci začeli obiskovati plavalni tečaj, ki bo trajal  teden dni. Hodili bodo v bazen v Novi Gorici. Tam bodo skupaj s strokovnimi delavkami in vaditelji Plavalnega kluba Nova Gorica usvojili nekaj plavalnih veščin. Ker želimo, da bi se otroci na bazenu imeli lepo, jih vsakodnevno spodbujajmo in pohvalimo. Ob koncu plavalnega tečaja bodo otroci dobili  priznanja Plavalnega kluba. Zadnji dan tečaja vas vabimo, da pridete pogledat kaj se je otrok v tem tednu naučil. Dodatna navodila boste dobili pri strokovnih delavkah v oddelku.

Lep športen pozdrav!

Jerica Medvešček Vukoje,

pomočnica ravnatelja za vrtce

 

 

VPIS V 1. RAZRED

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

Obveščamo Vas, da bo vpis v 1. razred osnovne šole Miren, potekal v mesecu februarju 2017.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in spremembe) morajo starši v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (rojeni od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011) in spadajo v naš šolski okoliš.

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Vpis bo potekal v pisarni šolske psihologinje na matični šoli v Mirnu. Datum in uro vpisa bomo staršem otrok, ki so vpisani v vrtce Zavoda Miren sporočili preko oglasnih desk. Staršem otrok, ki ne obiskujejo vrtcev Zavoda Miren, pa bomo poslali vabilo k vpisu po pošti.

Prosimo, da s seboj prinesete otrokov in svoj veljavni osebni dokument.

Za dodatne informacije Vam je na voljo psihologinja Lara Spinazzola, na telefonski številki 05 – 3302477.

 

 

Bogomir Nemec,

v. d. ravnatelja