Spoštovani starši,

Ljubljana, marec 2018

 

 

Spoštovani starši,

 

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

 

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje slabše kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

 

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

 

Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14. marca 2018, zato na ta dan v vrtcih ne bo izpeljan vzgojno-izobraževani program, niti ne bo varstva otrok. V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni po predhodnem dogovoru z vami starši, pa bo poskrbljeno za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti.

 

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo stavka povzročila.

 

 

Glavni stavkovni odbor SVIZ

STAVKA

Spoštovani starši,

seznanjamo vas, da se 14. februarja pripravlja stavka zaposlenih v šolah in vrtcih. Predvideva se, da bodo šole in vrtci zaprti. Prilagamo obvestilo SVIZ – a, ki vsebuje dodatna pojasnila.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav,

Bogomir Nemec,

v. d. ravnatelja

 

OBVESTILO ZA STARŠE OTROK V VRTCU

Ljubljana, januar 2018

Spoštovani starši,

 

v zdajšnjem vsakdanjiku preživijo naši otroci v predšolskem obdobju veliko časa zunaj družinskega okolja, večina od njih je vključenih v javne vrtce. V slovenskih javnih vrtcih je kakovost bivanja malčkov in otrok na zelo visoki ravni in tudi številne mednarodne raziskave le pritrjujejo, da je naša predšolska vzgoja med najkakovostnejšimi v Evropi. Zaposleni v vrtcih si prizadevajo, da so vaši otroci, ki jim jih vsak dan zaupate, deležni odlične in varne vzgoje ter si želijo, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Dostopna in dobra predšolska vzgoja predstavlja pomembno področje blaginje otrok in vsega prebivalstva, zato ne bomo dopustili, da bi se dosežena kakovost predšolske vzgoje v Sloveniji poslabšala in da se ne bi še zboljševala. Eno ključnih vlog pri ohranjanju in zboljševanju dosežene ravni imajo nedvomno pomočnice in pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev, vzgojiteljice in vzgojitelji ter drugi strokovni delavci in delavke v vrtcih, vendar Vlada RS njihovega pomembnega, odgovornega in zahtevnega dela ne vrednoti ustrezno. Mednarodne in domače analize plač enoznačno ugotavljajo, da je vzgojno-izobraževalno delo plačano slabše kot delo na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja, za katera je zahtevana enaka stopnja izobrazbe. Če vlada ne bo ustrezno ovrednotila dela izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerze, kakovost našega vzgojno-izobraževalnega sistema, ne bo zdržala na ravni, ki zdaj še presega raven kakovosti v veliki večini evropskih držav in držav Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), temveč bo drsela navzdol.

Ker Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko. To je skrajno sredstvo, ki ga imamo zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje z nesprejemljivim odnosom slovenskega vlade do vzgoje in izobraževanja ter dosegli, da bi oblast uresničila naše upravičene zahteve, ki jim javno pritrjuje ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič, v tem pa se ji je pridružil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos, bodo vrtci tako zaprti. Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo, a vas obenem prosimo za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za dobro naših otrok preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice neustreznega odnosa Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter nesprejemljivo nizkega vrednotenja dela izobraževalk in izobraževalcev. 

V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni v vrtcih po predhodnem dogovoru z vami starši, bodo stavkajoči poskrbeli za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti (a le v tisti skupini, v kateri bo na dan stavke zagotovljeno nujno varstvo). Vas pa, cenjeni starši, prosimo, da izrazite podporo naši stavki in stavkajočim tudi tako, da svojih otrok v vrtec ne pripeljete.

Vsi dokumenti, povezani z bližajočo se stavko, so dostopni tudi na spletni strani – na naslovu www.sviz.si/stavka14februar.

 

Glavni stavkovni odbor SVIZ

 

Razpis za vpis v srednje šole 2018/19

SPOŠTOVANI STARŠI!

Obveščamo Vas, da bo vpis v 1. razred osnovne šole Miren, potekal v mesecu februarju 2018.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in spremembe) morajo starši v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (rojeni od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012) in spadajo v naš šolski okoliš.

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Vpis bo potekal v pisarni šolske psihologinje na matični šoli v Mirnu. Datum in uro vpisa bomo staršem otrok, ki so vpisani v vrtce Zavoda Miren sporočili preko oglasnih desk. Staršem otrok, ki ne obiskujejo vrtcev Zavoda Miren, pa bomo poslali vabilo k vpisu po pošti.

Prosimo, da s seboj prinesete otrokov in svoj veljavni osebni dokument.

Za dodatne informacije Vam je na voljo psihologinja Mateja Simčič, na telefonski številki 05 – 3302477.

 

 

Bogomir Nemec,

v. d. ravnatelja

IZDELAVA VOŠČILNIC IN LEDENIH ROŽ

V sredo, 20. 12. 2017 smo otroci skupine Metulji odšli v »Hišo dobre volje«. Skupaj z varovanci in njihovimi animatorkami smo dopoldne izdelovali voščilnice. Med seboj smo si pomagali in izpod naših rok so nastali čudoviti izdelki. Ga. Tina nam je pripravila presenečenje in nas naučila kako izdelat ledene rože. Sprva smo imeli nekaj težav, vendar se je že pri drugem poskusu naša ustvarjalnost pokazala v vsej svoji obsežnosti.

Na koncu smo varovancem »Hiše dobre volje« zapeli pesmi in jim zaželeli veliko zdravja in skupnega druženja v prihajajočem letu.

 

Vzgojiteljica, Vesna Klančič